Afdeling for Navneforskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afdeling for Navneforskning

Afdeling for Navneforskning

Afdeling for Navneforsknings område er nordiske navne, specielt danske sted- og personnavne, og runer. Der forskes og undervises inden for:

  • Onomastik 
  • Runologi
  • Leksikografi

Afdelingen har til opgave 

  • at udgive danske sted- og personnavne
  • at fungere som sekretariat for Stednavneudvalget (se nedenfor)
  • at fungere som konsulent for offentlige myndigheder der beskæftiger sig med sted- og personnavne

Afdelingen besvarer spørgsmål fra offentligheden vedrørende sted- og personnavne samt runer.

Afdelingen har store samlinger af mange forskellige navne, men samlingerne af stednavneoptegnelser og personnavne optager hovedparten af arkivpladsen, sammen med kortsamlingen.

Afdelingen udgiver skriftserierne Danmarks Stednavne og Navnestudier.

Historie

I Danmark begyndte den organiserede navneforskning allerede i 1910, og Afdeling for Navneforskning har rødder helt tilbage til den første organisation.

Afdelingen er nemlig en direkte efterkommer af det kontor der i 1910 blev etableret i forbindelse med nedsættelsen af et – endnu eksisterende – ministerielt udvalg, Stednavneudvalget.

I 1960 blev Stednavneudvalgets kontor knyttet til Københavns Universitet under navnet Institut for Navneforskning, og i 2003 blev instituttet en afdeling under Nordisk Forskningsinstitut.